شمس و مولانا و قصه تهیه شراب
می گویند:روزی مولانا ،شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد.شمس به خانه ی جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسائل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید:آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟
مولانا حیرت زده پرسید:مگر تو شراب خوارهستی؟!
شمس پاسخ داد:بلی.
مولانا:ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم!!
ـ حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن.
ـ در این موقع شب ،شراب از کجا گیر ب

. . .
    ادامه مطلب
این مطلب در روز دوشنبه ، ۵ مرداد ۱۳۹۴ ، ساعت ۲۰:۳۵:۴۹ درج شده است.
خداوند از تو گریه و زاری نمی خواهد!
شبی از شبها، شاگردی در حال عبادت و تضرع و گریه و زاری بود.
در همین حال مدتی گذشت، تا آنکه استاد خود را، بالای سرش دید، که با تعجب و حیرت؛ او را، نظاره می کند !
استاد پرسید : برای چه این همه ابراز ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟

شاگرد گفت : برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم، و برخورداری از لطف خداوند!
استاد گفت : سوالی می پرسم ، پاسخ ده؟
شاگرد گفت : با کمال میل؛

. . .
    ادامه مطلب
این مطلب در روز یکشنبه ، ۳ دی ۱۳۹۱ ، ساعت ۱۰:۴۱:۵۰ درج شده است.
چه تلخ است روابط مان این روزها
مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملا نصرالدین را نیز دعوت کرده بودند. وقتی می خواست وارد شود، در مقابل او دو درب وجود داشت با اعلانی بدین مضمون: از این درب عروس و داماد وارد می شوند و از درب دیگر دعوت شدگان. ملا از درب دعوت شدگان وارد شد. در انجا هم دو درب وجود داشت و اعلانی دیگر: از این درب دعوت شدگانی وارد می شوند که هدیه آورده اند و از درب دیگر دعوت شدگانی که هدیه
. . .
    ادامه مطلب
این مطلب در روز دوشنبه ، ۸ آبان ۱۳۹۱ ، ساعت ۱۶:۲۱:۱۷ درج شده است.
موشی در خانه تله موش دید
موشی در خانه تله موش دید. به مرغ و گوسفند و گاو خبرداد. همه گفتند: این مشکل توست به ما ربطی ندارد. ماری در تله افتاد وزن خانه راگزید.

از مرغ برایش سوپ درست کردند.

گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند.

گاو را برای مراسم ترحیم کشتند.

و در تمام مدت موش در سوراخ خود می نگریست و می گریست.


«سیاست نامه دهخدا»

. . .
    ادامه مطلب
این مطلب در روز شنبه ، ۱۰ تیر ۱۳۹۱ ، ساعت ۲۳:۴۷:۵۵ درج شده است.
سلام.
برای ارتباط با من، پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید. با تشکر از شما.
نام شما: *
ایمیل: * صحیح نیست!
شماره تماس: (اختیاری)
موضوع پیام:
متن: *
رمز امنیتی:
رمز امنیتی